RvO-BKE als strategische partner van MKB Twente

Ronde van Overijssel –Bike Events als strategische partner van MKB Twente 

 

Tijdens de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van MKB Twente op 19 januari jongstleden in het Wilmink Theater heeft Rob Kleinsman namens de Ronde van Overijssel - Bike Events een gedeelte van de plannen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat de strategische alliantie van RvO-BE en MKB Twente dit jaar een serieuze invulling gaat krijgen. In zijn ”Fietsblik op 2017” schetste Rob de positieve effecten van het fietsen in brede zin en met name de rol die daarin ook voor MKB Twente is weg gelegd. Punten als ontspanning, geluk, gezondheid, de prachtige omgeving van Twente, het stimuleren van recreatie en toerisme kunnen leiden tot verbinding; met name sociale verbinding. Maar ook verbinding tussen werkgever en werknemer, en natuurlijk ook verbinding tussen ondernemers en klanten en ondernemers onderling. De bekende netwerkmomenten. Ook het belang van de vitale en gezonde werknemer werd in dit kader nog eens toegelicht. Meer bewegen, en in dit geval meer en vaker op de fiets vergt wellicht een gedragsverandering en mede in het kader hiervan vinden RvO-BE en MKB Twente elkaar. Het aantal sportieve contactmomenten is echt toegenomen en is te vinden op de RvO site www.rondevanoverijssel.nl, zorgvuldig verstopt onder het kopje side events.


Twitter Feed

Laatste Video

Facebook Feed